Dr. Bernd Bunke

Dr. rer.nat. Bernd Bunke
Akademischer Direktor (a. D.)
   
 
 
Ehemaliger Geschäftsführer des Fachbereichs (bis September 2005)
Adresse: Universität Kaiserslautern
Fachbereich Informatik
Postfach 3049
D-67653 Kaiserslautern
 
E-Mail:   bunke@informatik.uni-kl.de
OnLine:   http://www.informatik.uni-kl.de/~bunke/